skolor i irak

Skolor i Irak

Iraks utbildningssystem står under överinseende av den irakiska regeringen som helhet. Från grund- till doktorsexamen finns folkbildning gratis. Det finns privata utbildningsinstitutioner i Irak. Men kostnaden för att delta i dem gör

Läs mer

Irak bästa sjukhus

Under de senaste åren hade Irak utvecklat ett gratis centraliserat och universellt hälsovårdssystem. 1970 började de använda en sjukhusbaserad och en kapitalintensiv modell för botande vård. Irak, till skillnad från de andra fattigare länderna, som fokuserade på masshälsovård

Läs mer